Česká republika  |  Změna lokace Education With Vision

Professional Academy Business Academy
Support Staff Academy Student Academy

Vítejte na stránkách CIBA VISION Academy for Eyecare Excellence™

Společnost CIBA VISION se snaží poskytovat očním specialistům nadstandardní podporu a možnosti vzdělávání. Proto je nám ctí přivítat Vás na stránkách vzdělávací akademie pro oční specialisty, Academy for Eyecare Excellence™.

Akademie vznikla jako součást celosvětového projektu, jehož cílem je poskytovat očním specialistům aktuální klinické informace týkající se kontaktních čoček a péče o ně, informace týkající se provozování optické praxe z podnikatelského hlediska, efektivní komunikace s pacienty a předepisování takových řešení zrakové korekce, která nejlépe odpovídají životnímu stylu pacientů a chrání zdraví jejich očí.

CIBA VISION, ve snaze maximalizovat podporu pro oční specialisty, rozdělila vzdělávací akademii do čtyř sekcí, jejichž cílem je pomáhat při úspěšném dosahování cílů jak po stránce klinické tak po stránce podnikatelské.

Kontakt
Hledat

NAŠE POSLÁNÍ
Prostřednictvím nové úrovně vzdělávání pomáháme očním specialistům poskytovat nejvyšší úroveň péče o jejich pacienty.